திரு. இராமசாமி அவர்களின் கருத்து

யுனிகோடில் சில கூடுதல் வசதிகள் தேவை!!

அன்பர்களே,

தற்போதுள்ள 16துகள்(bits) யுனிகோடில் ஒரு சில கூடுதல் வசதிகள் செய்தால், பிற்கால நலன் பாதுகாக்கப்படும்.
தொடர்ந்து வாசிக்க

திரு.அல்பர்ட் அவர்களின் கருத்து

யூனிகோடு – இது ஒரு கோடா? கேடா? ஒரு உரையாடல்”

தணிகாசலம் :
வாங்க…வாங்க…சோணா… எங்க பாக்க முடியறது இல்ல? மடலாடற்குழுக்கள்ல கூட ஒங்களப் பாக்க முடியறதுல்ல?!
தொடர்ந்து வாசிக்க